Omslag proefschrift Dr. D. Wezenberg

Op 19 maart 2013 verwierf D. Wezenberg met verve de graad Doctor. Voor haar proefschrift 'Optimizing Prosthetic Gait - Balancing capacity and load' ontwierp ik de omslag, de hoofdstukpagina's van het binnenwerk, de uitnodiging en de lay-out.

Opdracht: 'Gait', vrij vertaald 'loopvaardigheid' van patiënten met een prothese moest terugkomen in het ontwerp. Verdere invulling naar eigen inzicht.

Ontwerp: De figuur op de omslag bestaat uit meerdere looppatronen, gevormd door kleine voetstappen. De hoogste lijn (blauw) representeert het optimale patroon voor iemand met een prothese. Naar beneden toe worden de looppatronen wankeler en asymmetrischer, zoals dit bij patiënten met een mindere loopvaardigheid zou gebeuren. Als contrast met deze zwierige lijnen is gekozen voor eenvoudige kleuren en een strakke typografie.

Voor het binnenwerk is het optimale looppatroon gebruikt om het hoofdstuknummer of de hoofdstukletter te vormen. De figuur past zich aan aan de inhoud van het hoofdstuk. Hoofdstuk 1 t/m 7 laten een mannetje zien dat steeds verder loopt. Het dankwoord is een juichend mannetje, de samenvatting slechts de hoofdlijn enzovoort.

Werkwijze: Schetsen, definitieve vormgeving in Adobe Illustrator. Regelmatige terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Ook voor het proefschrift van Dr. D.J.J. Bregman ontwierp ik de omslag, de uitnodiging en het binnenwerk.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting: